top of page

D.D.A.M.T. Meridies

Home / D.D.A.M.T. Meridies

Is een fantasie niet slechts een verheerlijking van hetgeen wat men mist in het dagelijks leven? Waar de een gedwongen wordt de sleur van zijn bestaan te verwerken in dagdromen en fantaseren, zal een ander tot de conclusie komen dat een leven van weldaad en overvloed weinig ruimte overlaat voor wensen en voornemens.
Met wellicht enige arrogantie in de gelederen moeten wij toch concluderen dat de gemiddelde Meridiaan zich tot die laatste groep mag scharen.

Waar de kranten nog steeds vol staan van de pandemie en de daarbij behorende inbreuk op het studentenleven, heeft dit gegeven ons echter nog geen zorgen kunnen baren. Het bier vloeit nog steeds rijkelijk uit onze kraan en de uitgebreide diners met goede wijnen, de beste sigaren en het lekkerste eten vinden bij ons nog steeds gretig aftrek en vormen een adequate compensatie voor alle ellende die er in de buitenwereld plaatsvindt.

Maar waar de een ons prachtige dispuut verlaat, maakt de ander juist zijn opwachting om het scholierenleven in te ruilen voor een prachtige studententijd. Met ieder jaar nieuwe mannen in het gelid zijn wij inmiddels weer aangesterkt tot een dispuut van drieëntwintig Bourgondische heren.

Zoals wij al zeiden kan de ellende van de grote-mensen-wereld ons op dit moment nog geen al te grote zorgen baren, onze revolutie is namelijk nog lang niet voltooid.
In de tussentijd hoeven wij slechts onze plek aan tafel en aan de bar warm te houden tot het moment dat de wereld weer klaar voor de Meridiaan is!

Met joyeuze groet,

Et Au Moment Que Nous Nous Rencontrions!
Over de Moterkap!

D.D.A.M.T. Meridies

bottom of page